Tel

Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het bedrijf Matco International, waarvan u de contactgegevens kunt terugvinden op deze pagina

Wet bescherming persoonsgegevens 

De verwerking van uw persoonsgegevens op onze site is onderhevig aan de wet van de bescherming van persoonsgegevens, in werking getreden op 26-05-2018. 

Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking 

De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld dienen voor de afhandeling van offerte aanvragen en het uitvoeren van commerciële doeleinden (verzendingen, facturen, dienst na verkoop). Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zowel nadat u het gebruik heeft goedgekeurd, als binnen de grenzen die de wet oplegt. Wij mogen eveneens uw gegevens gebruiken in het geval dat wij wettelijke en/of reglementaire verplichtingen moeten vervullen. 

Ontvangers van persoonsgegevens 

De ontvangers van de persoonsgegevens die verzameld werden op onze website, bestaan in de eerste plaats uit onszelf met als doel het verwerken van uw bestellingen en het beheren van onze klantenrelaties. Andere eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze dienstverleners, leveranciers en onze commerciële partners. Indien de wet dit eist, vragen wij uw goedkeuring (of afwijzing) voor wij uw gegevens verspreiden. 

Uw rechten 

U heeft het recht tot toegang tot, rectificatie van, en verzet tegen het beheer van uw persoonsgegevens. Om beroep te doen op uw rechten stuurt u ons gewoon een verzoek via e-mail naar info@matco-international.com, met bewijs van uw identiteit en een wettig motief indien de wet dit eist. 

Nieuwsbrief: uitschrijven 

U kan het ons altijd laten weten indien u niet meer geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze nieuwsbrief via e-mail. U kan zich uitschrijven op volgende manieren: 

Wijzigingen privacy statement 

Matco International behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u, in het vervolg, gebruik blijft maken van onze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het is daarom aan te bevelen deze tekst met regelmatig te raadplegen indien u onze site bezoekt. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw gegevens, neemt u dan contact op via de website.

JORGE