Tel

Investeren in een palletwikkelaar?

Maak gebruik van de BIK Investeringsregeling!

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet aangekondigd om een nieuwe investeringskorting te introduceren, namelijk de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Zo gaat de regeling eruit zien.

Wat is de BIK?

De BIK is een investeringskorting voor bedrijven die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Een deel van de kosten van deze investeringen kunnen de bedrijven verrekenen met de af te dragen loonheffing. Er zijn wel wat voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor de BIK.

Wat is de hoogte van de BIK?

De hoogte van de investeringskorting is een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de totale investeringen die een bedrijf heeft gemaakt. Wel geldt er een minimum investeringsbedrag van EUR 20.000. Daarnaast is er een ondergrens van EUR 1.500 per bedrijfsmiddel. De tabel hieronder geeft de schijven en de hoogte van de korting schematisch weer.

Totale investeringsbedragBIK investeringskorting
Niet meer dan EUR 20.000  0%
EUR 20.001 – EUR 5.000.0003%
Meer dan EUR 500.000  2,44% *

* (voor het deel boven EUR 500.000)

Samenloop met andere investeringsregelingen

De BIK geldt als aanvulling op de bestaande investeringsregelingen. Dat houdt het volgende in:

De BIK kan zodoende tegelijkertijd met de reeds bestaande investeringsregelingen worden toegepast.

Aanvraag

De aanvraag voor de BIK kan vanaf 1 september 2021 worden gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na afgifte ontvangt u een BIK-verklaring en kunt u de investeringskorting verrekenen met de loonheffing.

Terug naar overzicht
JORGE